top of page

Usługi na serwerach

Wdrażanie rozwiązań bezpiecznego dostępu do danych znajdujących się w firmie zdalnie.
Konfiguracja programów ERP, zasobów sieciowych oraz pozostałych usług działających na serwerach.

 

Proces wdrażania serwerów, usług na serwerach oraz rozwiązań bezpiecznego dostępu do danych zdalnych w firmie obejmuje szereg kluczowych kroków, które zapewniają stabilność, wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury IT.

 

Planowanie i analiza:

 1. Konsultacja z interesariuszami:

  • Spotkanie z interesariuszami w celu zrozumienia potrzeb biznesowych i wymagań dotyczących infrastruktury IT oraz usług.

 2. Analiza obecnej infrastruktury:

  • Ocena istniejących zasobów, serwerów, sieci oraz aplikacji używanych w firmie.

 3. Określenie potrzeb:

  • Identyfikacja usług i aplikacji, które będą wymagały serwerów, oraz wymagania dotyczące wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

 

Projektowanie:

 1. Projekt architektury serwerów:

  • Opracowanie planu architektury serwerów, uwzględniającego rodzaje serwerów (np. serwery plików, serwery aplikacji, serwery baz danych), ich rozmieszczenie oraz redundancję.

 2. Wybór odpowiednich technologii:

  • Dobór odpowiednich technologii serwerowych, systemów operacyjnych, narzędzi do monitorowania i zarządzania serwerami.

 3. Projekt rozwiązań bezpieczeństwa:

  • Opracowanie strategii zabezpieczeń, uwzględniającej firewall, VPN, szyfrowanie danych, systemy antywirusowe itp.

 

Implementacja:

 1. Instalacja serwerów:

  • Fizyczna instalacja serwerów lub wdrożenie w chmurze, zgodnie z zaprojektowanym planem architektury.

 2. Konfiguracja usług:

  • Konfiguracja usług na serwerach, takich jak usługi plikowe, serwery aplikacji, bazy danych, poczta e-mail, systemy ERP itp.

 3. Konfiguracja bezpieczeństwa:

  • Konfiguracja zapór ogniowych, VPN, protokołów szyfrowania, systemów antywirusowych, uwierzytelniania wielopoziomowego itp.

 4. Konfiguracja zdalnego dostępu:

  • Konfiguracja zdalnego dostępu do serwerów i zasobów sieciowych poprzez VPN, zdalne pulpity, usługi zdalnego pulpitu, zdalne aplikacje itp.

 

Testowanie i optymalizacja:

 1. Testowanie wydajności:

  • Przeprowadzenie testów wydajności i obciążeniowych, w celu sprawdzenia, czy serwery działają poprawnie i są w stanie obsłużyć obciążenie produkcyjne.

 2. Testowanie bezpieczeństwa:

  • Testowanie systemów zabezpieczeń pod kątem potencjalnych luk, ataków, penetracji itp.

 3. Optymalizacja konfiguracji:

  • Optymalizacja konfiguracji serwerów, usług i zabezpieczeń w celu zoptymalizowania wydajności i bezpieczeństwa.

 

Szkolenie personelu:

 1. Szkolenie administratorów:

  • Szkolenie personelu IT odpowiedzialnego za zarządzanie serwerami, usługami oraz rozwiązywaniem problemów.

 2. Szkolenie użytkowników:

  • Szkolenie użytkowników końcowych dotyczące korzystania z nowych usług, aplikacji oraz bezpiecznego dostępu do danych.

Monitorowanie i konserwacja:

 1. Monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa:

  • Ustawienie systemów monitoringu do ciągłego monitorowania wydajności serwerów, sieci oraz bezpieczeństwa.

 2. Regularne aktualizacje i konserwacja:

  • Wykonywanie regularnych aktualizacji oprogramowania, łatek zabezpieczeń, oraz przeprowadzanie konserwacji serwerów.

 3. Rozwiązywanie problemów:

  • Rozwiązywanie problemów, awarii, oraz udzielanie wsparcia technicznego w razie potrzeby.

 

Proces wdrażania serwerów, usług oraz rozwiązań bezpiecznego dostępu do danych zdalnych wymaga starannego planowania, konfiguracji oraz monitorowania w celu zapewnienia wydajności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury IT firmy. Dbałość o aktualizacje, szkolenia personelu oraz odpowiednie środki zabezpieczeń są kluczowe dla sukcesu tego procesu.

Przykładowa wycena wdrożenia serwerów:

 • Projektowanie i wdrożenie nowego serwera: od 3000 zł, w zależności od rodzaju serwera (fizyczny lub wirtualny), jego przeznaczenia (np. serwer plików, serwer aplikacji, serwer baz danych), liczby użytkowników oraz złożoności konfiguracji.

 

Usługi na serwerach:

 • Koszt miesięczny lub roczny usług utrzymania serwerów: od 500 zł miesięcznie, w zależności od liczby serwerów, ich rodzaju, zakresu usług utrzymania (monitorowanie, aktualizacje, wsparcie techniczne itp.).

 

Rozwiązania bezpiecznego dostępu do danych zdalnie:

 • Dodatkowa opłata jednorazowa za wdrożenie rozwiązań bezpiecznego dostępu zdalnego: od 1000 zł, w zależności od rodzaju technologii (VPN, zdalny pulpit, usługi zdalnego dostępu do plików itp.) oraz liczby użytkowników.

 

Konfiguracja programów ERP, zasobów sieciowych oraz pozostałych usług działających na serwerach:

 • Dodatkowa opłata za konfigurację programów ERP, zasobów sieciowych i innych usług: od 120 do 300 zł za godzinę pracy specjalisty, w zależności od złożoności konfiguracji i liczby godzin potrzebnych do wykonania prac.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, oraz zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby firmy.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

server_image
gb_flag2
bottom of page