top of page

Instalacje antenowe

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi montażu i konfiguracji anten telewizji satelitarnej i naziemnej. Dodatkowo zapewniamy kompleksową konfigurację urządzeń, umożliwiającą pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez systemy telewizji satelitarnej i naziemnej.

dish Antenna

 

Montaż i konfiguracja anten telewizji satelitarnej i naziemnej to proces skomplikowany, wymagający precyzji i znajomości technologii. Poniżej przedstawiam ogólny przewodnik po tym procesie:

Planowanie i analiza:

​ Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta oraz analiza warunków lokalnych. Należy zbadać, czy na terenie, na którym ma być zainstalowana antena, nie występują przeszkody, które mogłyby zakłócić odbiór sygnału, oraz sprawdzić dostępność odpowiednich platform telewizyjnych (satelitarnej lub naziemnej).

 

Wybór odpowiedniej anteny:

 

​ Na podstawie analizy wymagań należy wybrać odpowiednią antenę telewizyjną, uwzględniającą rodzaj sygnału (satelitarny lub naziemny), odległość od nadajnika/satelity oraz warunki lokalne (np. obecność drzew, budynków).

 

Montaż anteny:

 

​ Następnie przystępuje się do montażu anteny. W przypadku anteny satelitarnej należy umieścić ją na specjalnie dostosowanym uchwycie, zwracając uwagę na jej odpowiednie wyprofilowanie w kierunku satelity. W przypadku anteny naziemnej montaż może odbywać się na dachu budynku lub na specjalnym maszcie.

 

Ustawienie anteny:

 

​ Po zamontowaniu anteny konieczne jest jej dokładne ustawienie. W przypadku anteny satelitarnej należy precyzyjnie wyregulować kąt pochylenia oraz kierunek wskazywania, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału. W przypadku anteny naziemnej konieczne jest ustawienie odpowiedniej orientacji w kierunku nadajnika.

 

Połączenie z odbiornikiem:

 

​ Następnie należy połączyć antenę z odbiornikiem telewizyjnym. W przypadku anteny satelitarnej wymaga to wykorzystania kabla koaksjalnego oraz złącz typu F. W przypadku anteny naziemnej połączenie może odbywać się za pomocą kabla koncentrycznego lub innych typów kabli stosowanych w systemach DVB-T/T2.

 

Konfiguracja odbiornika: ​

 

Połączony odbiornik należy odpowiednio skonfigurować. W przypadku odbioru telewizji satelitarnej konieczne jest wprowadzenie odpowiednich parametrów, takich jak częstotliwość transpondera, symbol rate, oraz konfiguracja dekodera. W przypadku odbioru telewizji naziemnej konieczne jest przeskanowanie dostępnych kanałów oraz ewentualne dokonanie ustawień dotyczących jakości obrazu i dźwięku.

 

Testowanie i optymalizacja:

 

​ Po skonfigurowaniu systemu przeprowadza się testy, aby sprawdzić jakość odbioru sygnału oraz funkcjonalność odbiornika. W przypadku wystąpienia problemów konieczne może być dokonanie dodatkowych regulacji anteny lub parametrów konfiguracyjnych. ​

 

Zastosowanie się do powyższych kroków oraz dokładne wykonanie każdego z etapów gwarantuje skuteczną instalację anten telewizji satelitarnej i naziemnej oraz optymalny odbiór sygnału. Jednakże w przypadku braku doświadczenia lub wątpliwości co do poprawności montażu zaleca się skorzystanie z usług profesjonalistów. ​

 

Przykładowa wycena usługi montażu i konfiguracji anten telewizji satelitarnej i naziemnej:

 

​Montaż anteny satelitarnej: Koszt materiałów: od 300 zł Koszt robocizny: od 500 zł

 

Montaż anteny naziemnej: Koszt materiałów: od 200 zł Koszt robocizny: od 400 zł ​​

 

Konfiguracja odbiornika telewizyjnego (dla obu typów anten): Koszt konfiguracji: od 200 zł ​​ Testowanie i optymalizacja sygnału:​ Koszt testów: od 50 zł

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page