top of page

Microsoft Office 365

Wdrożenie, zarządzanie usługami Office 365. Tworzenie grup, teamów, chmur współdzielonych, zarządzanie przepływem poczty oraz filtrami antyspamowymi. Migracja poczty ze starego hostingu do Microsoft Exchange.

Office_365_image

 

Proces wdrożenia Office 365 oraz zarządzania usługami obejmuje kilka kluczowych etapów, które umożliwiają skuteczne wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji. 

 

Wdrożenie Office 365:

 1. Planowanie i analiza:

  • Konsultacja z zespołem IT oraz innymi interesariuszami w celu zrozumienia potrzeb organizacji.

  • Analiza obecnych systemów i infrastruktury oraz identyfikacja obszarów, które mogą korzystać z Office 365.

 2. Wybór planu Office 365:

  • Wybór odpowiedniego planu Office 365 z uwzględnieniem potrzeb organizacji, liczby użytkowników, dostępnych funkcji itp.

 3. Zakup i subskrypcja:

  • Zakup subskrypcji Office 365 za pośrednictwem oficjalnego kanału dystrybucji Microsoft lub poprzez autoryzowanego partnera.

 4. Tworzenie kont użytkowników:

  • Tworzenie kont użytkowników w usłudze Office 365 i przypisywanie odpowiednich licencji.

 5. Konfiguracja domeny:

  • Konfiguracja domeny organizacyjnej w usłudze Office 365, w tym migracja istniejących kont pocztowych.

 6. Instalacja aplikacji:

  • Instalacja aplikacji Office 365 na urządzeniach użytkowników, w tym komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach.

 

Zarządzanie usługami Office 365:

 1. Tworzenie grup i teamów:

  • Tworzenie grup i teamów w usłudze Microsoft Teams w celu współpracy zespołowej i komunikacji.

 2. Tworzenie chmur współdzielonych:

  • Tworzenie i konfiguracja chmur współdzielonych w usłudze OneDrive for Business lub SharePoint Online w celu przechowywania i udostępniania plików.

 3. Zarządzanie przepływem poczty:

  • Konfiguracja reguł przepływu poczty w usłudze Exchange Online w celu automatycznego przekierowywania, oznaczania, filtrowania itp., wiadomości e-mail.

 4. Filtrowanie antyspamowe:

  • Konfiguracja filtrów antyspamowych w usłudze Exchange Online w celu ochrony skrzynek pocztowych przed niechcianą pocztą.

 5. Monitorowanie i raportowanie:

  • Monitorowanie usług Office 365 za pomocą wbudowanych narzędzi administracyjnych, takich jak centrum administracyjne usługi Office 365.

  • Generowanie raportów dotyczących używania usług, bezpieczeństwa, wydajności itp.

 6. Szkolenie personelu:

  • Szkolenie personelu IT oraz użytkowników końcowych w zakresie obsługi i korzystania z usług Office 365.

 

Konserwacja i aktualizacje:

 1. Regularne aktualizacje:

  • Zapewnienie regularnych aktualizacji usług Office 365 poprzez automatyczne procesy aktualizacji oferowane przez Microsoft.

 2. Wsparcie techniczne:

  • Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego ze strony Microsoft oraz ewentualnie zewnętrznego dostawcy IT w przypadku problemów technicznych.

 3. Cykliczne przeglądy:

  • Regularne przeglądy konfiguracji usług Office 365 w celu zapewnienia zgodności z politykami bezpieczeństwa, najlepszymi praktykami itp.

 4. Optymalizacja i skalowanie:

  • Optymalizacja konfiguracji usług Office 365 w miarę rozwoju organizacji oraz jej zmieniających się potrzeb.

 

Proces wdrożenia i zarządzania usługami Office 365 wymaga planowania, odpowiedniej konfiguracji oraz monitorowania w celu zapewnienia efektywnego korzystania z dostępnych funkcji i zasobów. Dbałość o aktualizacje, bezpieczeństwo oraz wsparcie techniczne są kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności i satysfakcji użytkowników.

Wdrożenie Office 365:

 • Projektowanie i wdrożenie platformy Office 365: od 2000 zł, w zależności od wielkości firmy, liczby użytkowników oraz zakresu migracji danych.

 

Zarządzanie usługami Office 365:

 • Koszt miesięczny lub roczny usługi zarządzania Office 365: od 500 zł miesięcznie, w zależności od liczby użytkowników oraz zakresu usług zarządzania.

 

Tworzenie grup, teamów, chmur współdzielonych:

 • Dodatkowa opłata jednorazowa za konfigurację i dostosowanie grup, teamów oraz chmur współdzielonych: od 500 zł, w zależności od liczby grup i zakresu dostosowania.

 

Zarządzanie przepływem poczty oraz filtrami antyspamowymi:

 • Dodatkowa opłata miesięczna lub roczna za usługę zarządzania przepływem poczty i filtrami antyspamowymi: od 10 do 50 zł miesięcznie na użytkownika, w zależności od liczby użytkowników i wymaganego poziomu ochrony.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby firmy.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page