top of page

Systemy telewizji dozorowej

Projektowanie, instalacja, modernizacja profesjonalnych systemów telewizji dozorowej CCTV i VSS. 
Instalacje monitoringu wykonujemy w każdej lokalizacji.
Konfiguracja oraz wdrożenia zaawansowanych funkcji inteligentnej analizy obrazu dopasowane do Państwa potrzeb.

 

Proces projektowania, instalacji i modernizacji profesjonalnych systemów CCTV (Closed Circuit Television) lub VSS (Video Surveillance System), obejmuje szereg kluczowych kroków, które zapewniają skuteczne monitorowanie i zabezpieczenie obszaru objętego systemem. 

 

Różnica między CCTV a VSS:

 • CCTV (Closed-Circuit Television) to tradycyjny system monitoringu wizyjnego, który polega na przesyłaniu obrazu z kamer bezpośrednio do monitorów w zamkniętej sieci. Nagrania są zazwyczaj przechowywane lokalnie na taśmach lub dyskach twardych.

 • VSS (Video Surveillance System), z drugiej strony, odnosi się do bardziej zaawansowanych systemów monitoringu wizyjnego, które często wykorzystują technologię sieciową. Kamera IP (Internet Protocol) jest głównym komponentem VSS. Działa ona podobnie do kamery CCTV, ale zamiast przesyłać obraz bezpośrednio do monitora, przesyła go przez sieć IP, co umożliwia zdalny dostęp do obrazu z każdego miejsca z dostępem do internetu. Ponadto, dane są zazwyczaj przechowywane na serwerach lub w chmurze, co zapewnia większą skalowalność i bezpieczeństwo. VSS oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak detekcja ruchu, rozpoznawanie twarzy, analiza zachowań itp.

 

Projektowanie:

 1. Analiza wymagań:

  • Zrozumienie potrzeb klienta, w tym obszaru monitorowania, rodzaju obiektów do monitoringu, poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez klienta, dostępnych zasobów finansowych itp.

 2. Ocena lokalizacji:

  • Przegląd i ocena lokalizacji instalacji, w tym infrastruktury budynków, warunków oświetleniowych, punktów dostępu itp.

  • Określenie liczby kamer oraz ich rozmieszczenia w celu pokrycia odpowiednich obszarów.

 3. Wybór odpowiednich urządzeń:

  • Dobór kamer CCTV/VSS oraz innych urządzeń, takich jak rejestratory, przełączniki, zasilacze, w zależności od potrzeb i wymagań klienta oraz specyfiki lokalizacji.

 4. Projekt systemu:

  • Opracowanie projektu systemu CCTV/VSS, uwzględniając topologię sieci, schemat podłączenia urządzeń, rodzaj kamer, parametry techniczne itp.

  • Określenie miejsca montażu kamer, tras kabli, lokalizacji rejestratorów itp.

 

Instalacja:

 1. Montaż urządzeń:

  • Fizyczna instalacja kamer CCTV lub VSS, rejestratorów, monitorów, przełączników, kabli, zasilaczy itp.

  • Montaż kamer na odpowiednich wysokościach i w optymalnych pozycjach w celu uzyskania najlepszego widoku.

 2. Połączenia sieciowe:

  • Podłączenie kamer do rejestratorów za pomocą kabli sygnałowych.

  • Konfiguracja sieci LAN lub WLAN w przypadku systemów bezprzewodowych.

 3. Testowanie:

  • Przeprowadzenie testów wszystkich urządzeń, w tym sprawdzanie jakości obrazu, stabilności połączeń, funkcji nagrywania itp.

  • Korekta ustawień i położenia kamer w razie potrzeby.

 

Modernizacja:

 1. Ocena istniejącego systemu:

  • Przegląd istniejącego systemu monitoringu w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń lub modernizacji.

 2. Aktualizacja urządzeń:

  • Wymiana starszych kamer lub rejestratorów na nowsze modele o lepszych parametrach technicznych.

  • Dodanie dodatkowych kamer w celu pokrycia nowych obszarów lub poprawy widoczności.

 3. Integracja funkcji inteligentnej analizy obrazu:

  • Konfiguracja zaawansowanych funkcji analizy obrazu, takich jak detekcja ruchu, rozpoznawanie twarzy, linie alarmowe itp., w celu dostosowania systemu do konkretnych potrzeb klienta.

 4. Testowanie i optymalizacja:

  • Testowanie nowych funkcji i urządzeń w celu zapewnienia ich skuteczności.

  • Optymalizacja konfiguracji systemu w celu zoptymalizowania jego działania.

 

Proces projektowania, instalacji i modernizacji systemów monitoringu wymaga współpracy pomiędzy specjalistami ds. bezpieczeństwa, instalatorami, a także klientem w celu zapewnienia, że system spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa oraz dostarcza oczekiwane funkcjonalności. Odpowiednio zaprojektowany i skonfigurowany system monitoringu może skutecznie zapobiegać incydentom bezpieczeństwa oraz pomagać w ich rozwiązaniu.

Przykładowa wycena (dla pojedynczego projektu lub interwencji serwisowej):

​​​​​​

 • Modernizacja istniejącego systemu monitoringu: od 1000 zł, w zależności od zakresu modernizacji, wymiany sprzętu, dodania nowych funkcji itp.

 • Projektowanie i instalacja nowego systemu monitoringu: od 2000 zł, w zależności od liczby kamer, rodzaju infrastruktury (np. przewodowej vs. bezprzewodowej), zakresu funkcji inteligentnej analizy obrazu itp.

 

Diagnozowanie, naprawa problemów z systemami CCTV i VSS:

 • Stawka za godzinę pracy technika: od 120 do 200 zł za godzinę, w zależności od lokalizacji i specjalizacji.

 

Audyt systemów CCTV i VSS:

 • ​Przegląd i ocena istniejącej infrastruktury CCTV lub VSS: od 500 zł, w zależności od skali audytu, liczby kamer, zakresu analizy itp.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, oraz zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby klienta.

Kalkulator projektu i montażu systemu CCTV i VSS: 

Prace wykonywane w budownictwie wielorodzinnym lub obiektach użyteczności publicznej zróżnicowane pod względem zakresu realizowanego projektu są wyceniane indywidualnie.

 

Finalna oferta, przygotowana indywidualnie pod dany projekt, może różnić się od ceny na kalkulatorze. Służy on jedynie do szacunku kosztów. 

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

cctvcamera
gb_flag2
bottom of page