top of page

Kontrola dostępu
Rejestr czasu pracy

Projektowanie, montaż, konfiguracja, konserwacja systemów kontroli dostępu oraz rejestru czasu pracy.

buttons

 

Proces projektowania, montażu, konfiguracji i konserwacji systemów kontroli dostępu oraz rejestru czasu pracy obejmuje szereg kroków mających na celu skuteczne zarządzanie dostępem do budynków lub pomieszczeń oraz monitorowanie czasu pracy pracowników. 

 

Projektowanie:

 1. Konsultacja z klientem:

  • Zrozumienie potrzeb i wymagań klienta dotyczących kontroli dostępu i monitorowania czasu pracy.

  • Określenie liczby punktów dostępu, obszarów ochrony, rodzaju identyfikacji (np. karty, kody PIN, czytniki biometryczne) oraz poziomów uprawnień.

 2. Analiza obiektu:

  • Ocena struktury budynku lub obiektu w celu określenia najlepszych rozwiązań technicznych i lokalizacji czytników dostępu.

  • Identyfikacja kluczowych punktów dostępu, takich jak drzwi wejściowe, pomieszczenia z ograniczonym dostępem itp.

 3. Wybór odpowiednich urządzeń:

  • Dobór czytników dostępu, systemów kontroli dostępu oraz oprogramowania do zarządzania systemem, uwzględniając funkcje, skalowalność i zgodność z potrzebami klienta.

 4. Projekt systemu:

  • Opracowanie kompleksowego projektu systemu kontroli dostępu i rejestru czasu pracy, uwzględniającego rozmieszczenie czytników dostępu, systemów blokad, kamer monitoringu, oprogramowania zarządzającego itp.

 

Montaż:

 1. Instalacja czytników dostępu:

  • Fizyczna instalacja czytników dostępu na drzwiach, bramach, obiektach itp., zgodnie z zaprojektowanym planem.

  • Podłączenie czytników do centrali kontroli dostępu oraz do sieci komunikacyjnej.

 2. Montaż systemów blokad:

  • Instalacja elektrozamków, czytników kart, czytników biometrycznych oraz innych urządzeń blokujących dostęp w miejscach wymagających kontroli.

 

Konfiguracja:

 1. Programowanie systemu:

  • Konfiguracja oprogramowania do zarządzania systemem kontroli dostępu i rejestru czasu pracy.

  • Ustawianie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników, tworzenie grup dostępu, harmonogramów itp.

 2. Integracja z innymi systemami:

  • Integracja systemu kontroli dostępu z systemem monitoringu wizyjnego, systemem alarmowym, systemem zarządzania budynkiem (BMS) itp.

 

Konserwacja:

 1. Regularne przeglądy:

  • Cykliczne przeglądy systemu kontroli dostępu w celu sprawdzenia stanu czytników, blokad, oprogramowania itp.

  • Aktualizacja oprogramowania w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi standardami i poprawności działania.

 2. Naprawa i konserwacja:

  • Naprawa usterek i awarii, wymiana zużytych części czytników, blokad itp.

  • Regularne czyszczenie czytników oraz kalibracja czytników biometrycznych w celu zapewnienia ich poprawnego działania.

 

Szkolenie personelu:

 1. Szkolenie personelu:

  • Szkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę systemu kontroli dostępu i rejestru czasu pracy.

  • Przekazanie informacji o konfiguracji systemu, obsłudze oprogramowania, procedurach awaryjnych itp.

 

Systemy kontroli dostępu oraz rejestru czasu pracy są kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa oraz monitorowania aktywności w budynkach i obiektach. Poprzez odpowiednie zaprojektowanie, montaż, konfigurację i konserwację tych systemów można skutecznie zarządzać dostępem oraz monitorować czas pracy pracowników.

Projektowanie, instalacja, konserwacja systemów kontroli dostępu oraz rejestru czasu pracy:

 • Projektowanie i instalacja systemu kontroli dostępu i rejestru czasu pracy: od 3000 zł, w zależności od wielkości firmy, liczby punktów dostępu, rodzaju systemu (np. biometrycznego, RFID itp.), integracji z innymi systemami itp.

 • Montaż i konfiguracja systemu: od 1000 zł, w zależności od złożoności instalacji, liczby czytników, potrzebnego czasu pracy.

 • Konserwacja istniejącego systemu: od 500 zł rocznie, w zależności od zakresu usług konserwacyjnych, liczby wizyt serwisowych itp.

 

Szkolenie pracowników:

 • Szkolenie z obsługi systemu kontroli dostępu i rejestru czasu pracy: od 500 zł, w zależności od liczby uczestników, czasu trwania szkolenia itp.

 

Diagnozowanie, naprawa problemów systemów kontroli dostępu i rejestru czasu pracy:

 • Stawka za godzinę pracy technika: od 120 do 200 zł za godzinę, w zależności od lokalizacji.

 

Audyt systemów kontroli dostępu i rejestru czasu pracy:

 • Przegląd i ocena istniejącego systemu: od 500 zł, w zależności od skali audytu, liczby punktów dostępu, zakresu analizy itp.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, oraz zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z  działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby klienta.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page