top of page

Sieci teleinformatyczne

Projektowanie, instalacja, modernizacja sieci komputerowych LAN, WAN, WLAN, VPN.

Diagnozowanie, naprawa problemów sieciowych.
Audyt sieci komputerowych.

 

Projektowanie, instalacja i modernizacja sieci komputerowych:

 1. Projektowanie:

  • Zrozumienie potrzeb i wymagań klienta, w tym przepustowości, skalowalności, bezpieczeństwa itp.

  • Analiza fizycznej infrastruktury, topologii sieci oraz dostępnych zasobów.

  • Tworzenie projektu sieciowego, w tym określenie rodzaju sieci (LAN, WAN, WLAN, VPN), topologii, urządzeń sieciowych, adresacji IP, zabezpieczeń itp.

 2. Instalacja:

  • Fizyczne wdrożenie zaprojektowanej sieci, w tym montaż kabli, instalacja urządzeń sieciowych (routery, przełączniki, punkty dostępowe WLAN, bramy VPN itp.).

  • Konfiguracja urządzeń sieciowych zgodnie z projektem, włącznie z ustawieniami adresacji IP, VLAN-ów, protokołów routingu, zabezpieczeń itp.

  • Testowanie nowej infrastruktury sieciowej, w tym sprawdzanie połączeń, przepustowości, stabilności itp.

 3. Modernizacja:

  • Aktualizacja istniejącej infrastruktury sieciowej w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa, skalowalności itp.

  • Wymiana starszych urządzeń na nowsze, bardziej zaawansowane modele.

  • Dostosowanie konfiguracji sieci do zmieniających się potrzeb i wymagań klienta.

 

Diagnozowanie i naprawa problemów sieciowych:

 1. Diagnozowanie:

  • Identyfikacja problemów sieciowych na podstawie raportów użytkowników, monitorowania systemów, analizy ruchu sieciowego itp.

  • Analiza parametrów sieciowych, takich jak przepustowość, opóźnienia, straty pakietów, obciążenie itp.

  • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych, takich jak ping, traceroute, analizatory protokołów itp.

 2. Naprawa:

  • Eliminacja źródła problemu, co może obejmować zmianę konfiguracji urządzeń, naprawę uszkodzonych kabli, aktualizację oprogramowania itp.

  • Testowanie zmian w celu potwierdzenia poprawy działania sieci.

  • W razie potrzeby przeprowadzenie zmian zapobiegawczych w celu uniknięcia ponownego wystąpienia problemów.

 

Audyt sieci komputerowych:

 1. Analiza:

  • Przegląd architektury sieciowej, topologii, konfiguracji urządzeń, polityk zabezpieczeń itp.

  • Ocena wydajności sieci, w tym przepustowości, opóźnień, obciążenia itp.

  • Identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach, np. nieautoryzowane dostępy, nieaktualne oprogramowanie, braki w procedurach itp.

 2. Raportowanie:

  • Przygotowanie raportu z wynikami audytu, zawierającego zidentyfikowane problemy, zalecenia dotyczące poprawy, propozycje modernizacji itp.

  • Prezentacja raportu klientowi i omówienie wyników oraz sugerowanych działań naprawczych i ulepszeń.

 3. Wdrożenie zmian:

  • Implementacja zaleceń i sugerowanych ulepszeń z raportu audytu.

  • Testowanie wprowadzonych zmian w celu potwierdzenia ich skuteczności.

  • Monitorowanie sieci po zmianach w celu zapewnienia poprawy jej wydajności, bezpieczeństwa i stabilności.

 

Procesy te wymagają zrozumienia zarówno technicznych, jak i biznesowych aspektów sieci komputerowych oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi i metodologii, aby zapewnić skuteczną realizację projektów, diagnozowanie i naprawę problemów, a także audyt sieci.

Przykładowa wycena (dla pojedynczego projektu lub interwencji serwisowej):

 

 • Diagnozowanie i naprawa problemów sieciowych: od 120 do 200 zł za godzinę pracy specjalisty.

 • Audyt sieci komputerowych: od 500 zł w zależności od wielkości i złożoności sieci.

 • Projektowanie i instalacja sieci: od 1000 zł w zależności od skali i złożoności projektu.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, oraz zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

image
switch_sfp_network_image
gb_flag2
bottom of page