top of page

Migracja poczty e-mail

Oferujemy usługi migracji poczty e-mail, zapewniając bezproblemowe przeniesienie Twojej poczty na nową platformę. Dzięki naszym specjalistom i sprawdzonym procesom migracyjnym, gwarantujemy płynną i bezpieczną zmianę środowiska pocztowego.

email-image

 

Proces migracji poczty e-mail na platformę Microsoft Exchange wymaga starannego planowania, przygotowania oraz wdrożenia, aby zapewnić płynne przejście z istniejącego systemu pocztowego do nowej infrastruktury.

 

Planowanie:

 1. Analiza obecnej infrastruktury:

  • Dokładna analiza istniejącego systemu pocztowego, w tym rodzaju serwera pocztowego, liczbę skrzynek pocztowych, rozmiary skrzynek itp.

 2. Wybór wersji i planu Exchange:

  • Wybór odpowiedniej wersji Exchange oraz planu subskrypcji, uwzględniając liczba użytkowników, potrzebne funkcje i dostępność usług.

 3. Określenie harmonogramu:

  • Ustalenie terminów i etapów migracji, uwzględniając godziny szczytu, dni robocze, ewentualne przerwy w pracy itp.

 

Przygotowanie:

 1. Przygotowanie środowiska Exchange:

  • Instalacja i konfiguracja serwera Exchange oraz dodatkowych komponentów, takich jak katalog globalny, transportowy serwer krawędziowy itp.

 2. Tworzenie skrzynek pocztowych:

  • Tworzenie skrzynek pocztowych dla użytkowników na nowym serwerze Exchange, zgodnie z wcześniej opracowanym planem.

 3. Konfiguracja ustawień dostępu:

  • Konfiguracja ustawień dostępu do serwera Exchange, w tym autoryzacji, połączeń z klientami pocztowymi, adresów URL itp.

 

Migracja danych:

 1. Migracja skrzynek pocztowych:

  • Przenoszenie danych z istniejącego systemu pocztowego do nowego serwera Exchange, używając narzędzi migracyjnych dostępnych w Exchange lub narzędzi firm trzecich.

 2. Testowanie migracji:

  • Przeprowadzenie testów migracji na małej próbce skrzynek pocztowych w celu potwierdzenia poprawności procesu i identyfikacji potencjalnych problemów.

 3. Finalna migracja:

  • Przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych na nowy serwer Exchange, zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurami.

 

Konfiguracja i testowanie:

 1. Konfiguracja klientów pocztowych:

  • Konfiguracja klientów pocztowych (Outlook, Thunderbird, itp.) w celu połączenia z nowym serwerem Exchange.

 2. Testowanie funkcjonalności:

  • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, kalendarze, kontakty itp., w celu potwierdzenia poprawności działania.

 

Szkolenie i wsparcie:

 1. Szkolenie użytkowników:

  • Szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z nowego systemu pocztowego, w tym obsługi klienta pocztowego, kalendarzy, kontaktów itp.

 2. Wsparcie techniczne:

  • Zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników w przypadku problemów związanych z nowym systemem pocztowym.

 

Monitorowanie i optymalizacja:

 1. Monitorowanie wydajności:

  • Stałe monitorowanie wydajności serwera Exchange oraz infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia płynnego działania systemu.

 2. Optymalizacja:

  • Optymalizacja ustawień serwera Exchange, takich jak wielkość skrzynek pocztowych, czas retencji wiadomości, polityki archiwizacji itp.

 

Migracja poczty e-mail na Microsoft Exchange to złożony proces, który wymaga starannego planowania, przetestowania oraz ścisłej współpracy z użytkownikami. Poprawnie przeprowadzona migracja umożliwi płynne przejście do nowego systemu pocztowego, zapewniając efektywną komunikację w organizacji.

Przykładowa wycena analizy i oceny istniejącej infrastruktury:

 • Projektowanie i ocena obecnego środowiska: od 500 zł, w zależności od zakresu analizy oraz liczby kont pocztowych do przeglądu.

 

Planowanie migracji:

 • Sporządzenie planu migracji: od 1000 zł, uwzględniając identyfikację kroków migracji, harmonogram działań oraz analizę ryzyka.

 

Migracja danych:

 • Przeniesienie danych pocztowych: od 2000 zł, obejmujące konwersję, przesyłanie i import danych do nowego środowiska Exchange.

 

Testowanie i wdrożenie:

 • Testy migracji i wdrożenie: od 1000 zł, wliczając testy poprawności danych, szkolenie użytkowników i pełne wdrożenie nowego środowiska.

 

Łączny koszt migracji poczty e-mail na platformę Microsoft Exchange może wynosić od 4500 do 10000 zł, zależnie od liczby kont do przeniesienia, złożoności infrastruktury oraz stopnia dostosowania do potrzeb klienta. Wartości te są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od szczegółowych wymagań.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page