top of page

Audyt IT

Nasza kompleksowa analiza infrastruktury, procedur bezpieczeństwa oraz zgodności prawnej zapewni Ci spokój i ochroni przed potencjalnymi ryzykami. Skorzystaj z naszego doświadczenia i ekspertyzy, aby podnieść poziom bezpieczeństwa swojej firmy już dziś.

it_audit_image

 

Proces audytu IT w firmie jest to kompleksowy przegląd i ocena infrastruktury technologicznej, procedur, polityk bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami prawno-technicznymi. Obejmuje on analizę systemów informatycznych, sieci, baz danych, oprogramowania, a także ocenę zabezpieczeń cybernetycznych i procedur zarządzania ryzykiem. Poniżej przedstawiam ogólny opis tego procesu:

 

Planowanie audytu:

 1. Określenie celów audytu:

  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie audytu IT.

  • Wybór obszarów do oceny, takich jak infrastruktura IT, zabezpieczenia, zgodność itp.

 2. Przygotowanie planu audytu:

  • Opracowanie harmonogramu i zakresu audytu, w tym wybór metod i narzędzi oceny.

 

Zbieranie danych i informacji:

 1. Przegląd dokumentacji:

  • Analiza dokumentów dotyczących infrastruktury IT, polityk bezpieczeństwa, procedur obsługi systemów itp.

 2. Wywiady z personelem:

  • Rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie infrastrukturą IT, bezpieczeństwem IT, obsługą systemów itp.

Ocena techniczna:

 1. Przegląd infrastruktury IT:

  • Ocena stanu serwerów, sieci komputerowych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych itp.

  • Analiza wydajności, dostępności, skalowalności itp.

 2. Analiza zabezpieczeń:

  • Ocena zabezpieczeń sieciowych, systemów operacyjnych, aplikacji oraz danych.

  • Skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach, potencjalnych zagrożeń i ryzyka cybernetycznego.

 

Ocena zgodności i procedur:

 1. Zgodność prawno-techniczna:

  • Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami, takimi jak RODO, PCI DSS, HIPAA itp.

  • Ocena przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych.

 2. Ocena procedur i polityk:

  • Analiza procedur obsługi systemów, zarządzania danymi, awaryjnych itp.

  • Ocena zgodności z najlepszymi praktykami branżowymi i standardami.

 

Analiza i raportowanie:

 1. Przygotowanie raportu audytu:

  • Dokumentacja wyników audytu, w tym znalezionych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach, obszarów do poprawy itp.

  • Propozycje działań naprawczych i zaleceń.

 2. Prezentacja wyników:

  • Prezentacja raportu audytu klientowi, omówienie wyników, zidentyfikowanych zagrożeń i zaleceń.

  • Dyskusja nad planem działania i priorytetami.

 

Implementacja działań naprawczych:

 1. Planowanie działań naprawczych:

  • Opracowanie planu działań naprawczych w oparciu o wyniki audytu.

  • Przydzielenie odpowiedzialności za realizację działań i ustalenie terminów.

 2. Wdrożenie poprawek:

  • Realizacja działań naprawczych, poprawek zabezpieczeń, aktualizacji oprogramowania, zmian w procedurach itp.

 

Monitorowanie i aktualizacja:

 1. Monitorowanie postępów:

  • Stałe monitorowanie postępów w implementacji działań naprawczych.

  • Analiza skuteczności podjętych działań i ocena stanu bezpieczeństwa IT.

 2. Aktualizacja polityk i procedur:

  • Aktualizacja polityk bezpieczeństwa, procedur obsługi systemów, zarządzania danymi itp., w oparciu o wyniki audytu i zmiany w środowisku IT.

 

Audyt IT to istotny proces, który pomaga firmom zidentyfikować i zminimalizować ryzyka związane z infrastrukturą technologiczną oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa IT oraz dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych i regulacyjnych.

Przykładowa wycena przygotowania i przeprowadzenia audytu IT:

 • W zależności od skali i złożoności infrastruktury oraz wymagań klienta, koszt audytu IT wynosi od 1000 zł.

 

Analiza i raportowanie:

 • Opracowanie raportu audytu wraz z propozycjami działań naprawczych i zaleceniami: od 500 zł, w zależności od obszaru oceny i liczby systemów do przeanalizowania.

 

Implementacja działań naprawczych:

 • Planowanie i wdrożenie działań naprawczych na podstawie raportu audytu: od 1000 zł, w zależności od liczby zidentyfikowanych zagrożeń i potrzeb klienta.

 

Monitorowanie i aktualizacja:

 • Stałe monitorowanie postępów implementacji działań naprawczych oraz aktualizacja polityk i procedur bezpieczeństwa: od 1000 zł miesięcznie, w zależności od zakresu monitorowania i wsparcia.

 

Wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki klienta, rozmiaru przedsiębiorstwa oraz złożoności infrastruktury IT. Dokładna wycena zostanie przedstawiona po szczegółowym zrozumieniu potrzeb i wymagań klienta.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page