top of page

Automatyka budynkowa

Projektowanie, instalacja, konserwacja systemów automatyki domowej.
Wideodomofony

Automatyka bram i rolet

domofon_image

 

Proces projektowania, instalacji i konserwacji systemów automatyki budynkowej, w tym wideodomofonów oraz systemów sterowania bramami i roletami, obejmuje szereg kroków, które zapewniają skuteczne działanie i długotrwałą wydajność tych systemów. 

 

Projektowanie:

 1. Konsultacja z klientem:

  • Zrozumienie potrzeb i preferencji klienta dotyczących automatyzacji domu, w tym oczekiwań co do wideodomofonów oraz systemów sterowania bramami i roletami.

 2. Analiza architektury budynku:

  • Ocena struktury budynku w celu określenia najlepszych rozwiązań technicznych i umiejscowienia urządzeń.

  • Identyfikacja miejsc instalacji wideodomofonów oraz lokalizacji bram i rolet, uwzględniając łatwość użytkowania i estetykę.

 3. Wybór odpowiednich urządzeń:

  • Dobór wideodomofonów oraz systemów sterowania bramami i roletami z uwzględnieniem funkcji, parametrów technicznych i estetyki.

 4. Projekt systemu:

  • Opracowanie kompleksowego projektu automatyki domowej, uwzględniającego rozmieszczenie wideodomofonów, bram i rolet, ich połączenia oraz integrację z innymi systemami w budynku.

 

Instalacja:

 1. Montaż urządzeń:

  • Fizyczna instalacja wideodomofonów, bram i rolet zgodnie z zaprojektowanym planem.

  • Umieszczenie wideodomofonów na odpowiednich wysokościach i w miejscach umożliwiających łatwy dostęp.

  • Instalacja mechanizmów automatycznych sterujących bramami i roletami oraz ich integracja z resztą systemu automatyki domowej.

 2. Połączenia elektryczne:

  • Podłączenie wideodomofonów oraz systemów sterowania bramami i roletami do zasilania elektrycznego.

  • Konfiguracja połączeń kablowych w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji między urządzeniami.

 

Konfiguracja:

 1. Programowanie urządzeń:

  • Konfiguracja wideodomofonów, w tym ustawienie parametrów audio i wideo, personalizacja dzwonków, integracja z systemami monitoringu itp.

  • Ustawianie harmonogramów otwierania i zamykania bram oraz rolet, uwzględniając preferencje użytkowników i warunki pogodowe.

 2. Testowanie:

  • Przeprowadzenie testów funkcji wideodomofonów, w tym testów audio, wideo oraz funkcji interkomu.

  • Testowanie działania systemów sterowania bramami i roletami, w tym sprawdzenie ruchu, synchronizacji oraz bezpieczeństwa.

 

Konserwacja:

 1. Regularne przeglądy:

  • Cykliczne przeglądy systemów automatyki domowej w celu sprawdzenia stanu urządzeń, aktualizacji oprogramowania, czyszczenia i konserwacji mechanizmów.

 2. Naprawa i konserwacja:

  • Usuwanie usterek i awarii, wymiana zużytych części, naprawa uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych.

  • Regularna konserwacja i smarowanie mechanizmów sterujących bramami i roletami w celu zapewnienia ich długotrwałej wydajności.

 

Wdrażanie systemów automatyki budynkowej, w tym wideodomofonów oraz systemów sterowania bramami i roletami, wymaga odpowiedniego planowania, instalacji i konfiguracji, a także regularnej konserwacji w celu zapewnienia niezawodności i komfortu użytkowania. Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system automatyki domowej może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo, wygodę i efektywność energetyczną domu.

Projektowanie, montaż, konfiguracja, konserwacja systemów automatyki domowej:

 • Projektowanie i instalacja nowego systemu automatyki budynkowej: od 3000 zł, w zależności od wielkości domu, liczby urządzeń, rodzaju systemu (np. inteligentne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami itp.).

 • Montaż i konfiguracja systemu: od 1000 zł, w zależności od złożoności instalacji, liczby urządzeń i potrzebnego czasu pracy.

 • Konserwacja istniejącego systemu automatyki domowej: od 500 zł rocznie, w zależności od zakresu usług konserwacyjnych, liczby wizyt serwisowych itp.

 

Diagnozowanie, naprawa problemów systemów automatyki domowej:

 • Stawka za godzinę pracy technika: od 120 do 200 zł za godzinę, w zależności od lokalizacji.

 

Audyt systemów automatyki domowej:

 • Przegląd i ocena istniejącego systemu automatyki domowej: od 500 zł, w zależności od skali audytu, liczby urządzeń, zakresu analizy itp.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji, oraz zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby klienta.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

gb_flag2
bottom of page