top of page

Projekt i wizualizacja systemu CCTV

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi projektowania i wizualizacji systemów kamer CCTV i VSS dla naszych klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie w dziedzinie bezpieczeństwa, zapewniamy profesjonalne podejście do tworzenia efektywnych rozwiązań monitoringu.

project

 

Projektowanie i wizualizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV i VSS) obejmuje kilka kluczowych kroków, które pomagają zaplanować i zrealizować skuteczny system nadzoru. Poniżej przedstawiamy ogólny przewodnik dotyczący tego procesu:

Analiza wymagań:

 

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza potrzeb i wymagań klienta. To obejmuje określenie obszarów, które mają być monitorowane, typów zagrożeń, jakie mają być śledzone, zakresu obserwacji (np. teren otwarty, wewnętrzne pomieszczenia, duża przestrzeń itp.) oraz wymogów prawnych i regulacyjnych.

 

Ocena lokalizacji:

Następnie należy przeprowadzić szczegółową ocenę lokalizacji, w której ma być zainstalowany system CCTV. To obejmuje analizę oświetlenia, charakterystyki terenu, możliwości montażu kamer, dostępność zasilania i sieci komunikacyjnej oraz ewentualne ograniczenia regulacyjne.

 

Wybór urządzeń:

Na podstawie analizy wymagań i lokalizacji, należy wybrać odpowiednie urządzenia do systemu CCTV, takie jak kamery, rejestratory wideo, osprzęt montażowy, zasilacze, oprogramowanie do zarządzania systemem itp. Ważne jest również uwzględnienie czynników takich jak rozdzielczość obrazu, zakres kątów widzenia, odporność na warunki atmosferyczne, systemy oświetleniowe nocne (np. podczerwień), oraz ewentualne funkcje dodatkowe, jak detekcja ruchu czy analiza zachowań.

Projekt instalacji:

 

Następnie projektuje się fizyczną instalację systemu, określając lokalizacje kamer, ich kierunki i zakresy obserwacji, lokalizacje rejestratorów wideo oraz trasę kabli zasilających i sygnałowych. Projekt ten powinien uwzględniać optymalną pokrycie obszaru monitorowanego, minimalizację ślepych zaułków i maksymalną skuteczność detekcji.

Przykładowe wizualizacje:

 

projekt
projekt

Kalkulator projektu i montażu systemu CCTV i VSS: 

Prace wykonywane w budownictwie wielorodzinnym lub obiektach użyteczności publicznej zróżnicowane pod względem zakresu realizowanego projektu są wyceniane indywidualnie.

 

Finalna oferta, przygotowana indywidualnie pod dany projekt, może różnić się od ceny na kalkulatorze. Służy on jedynie do szacunku kosztów. 

gb_flag2
bottom of page