top of page

Outsourcing IT

Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi outsourcingu IT, obejmujące zarządzanie infrastrukturą, wsparcie techniczne oraz monitorowanie systemów 24/7. Dzięki naszemu doświadczeniu i wyszkolonemu zespołowi specjalistów, możemy zagwarantować efektywne działanie Twojej infrastruktury IT, pozwalając Ci skoncentrować się na rozwoju Twojego biznesu.

 

Outsourcing IT, gdzie nasza firma zapewnia kompleksowe usługi, obejmujące zarządzanie infrastrukturą, wsparcie techniczne oraz monitorowanie systemów 24/7. Jest starannie zaplanowanym i skoordynowanym przedsięwzięciem mającym na celu efektywne zarządzanie infrastrukturą IT klienta. 

 

Analiza potrzeb klienta:

 1. Konsultacja z klientem:

  • Przeprowadzenie spotkania z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb, wymagań biznesowych oraz oczekiwań w zakresie outsourcingu IT.

 2. Audyt infrastruktury IT:

  • Analiza istniejącej infrastruktury IT klienta, w tym sprzętu, oprogramowania, sieci oraz aktualnych procesów obsługi technicznej.

 

Projektowanie rozwiązania:

 1. Opracowanie planu outsourcingu:

  • Na podstawie analizy, opracowanie planu outsourcingu IT, uwzględniającego zakres usług, wymagania SLA (Service Level Agreement), harmonogram wdrożenia itp.

 2. Wybór odpowiednich usług:

  • Wybór usług outsourcingowych, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta, takich jak zarządzanie infrastrukturą, wsparcie techniczne, monitorowanie systemów itp.

 

Implementacja:

 1. Wdrożenie infrastruktury IT:

  • Fizyczne wdrożenie nowej infrastruktury IT lub dostosowanie istniejącej do nowych potrzeb klienta.

 2. Konfiguracja systemów:

  • Konfiguracja serwerów, sieci, oprogramowania oraz narzędzi do monitorowania i zarządzania.

 3. Testowanie rozwiązania:

  • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych nowo wdrożonej infrastruktury, aby zapewnić jej poprawne działanie.

 

Działanie i wsparcie:

 1. Monitorowanie i wsparcie 24/7:

  • Uruchomienie systemów monitorowania infrastruktury IT w trybie 24/7, aby zapewnić ciągłą dostępność i wydajność systemów.

 2. Wsparcie techniczne:

  • Zapewnienie wsparcia technicznego klienta przez wykwalifikowany personel, który będzie odpowiadał na zgłaszane problemy i pytania.

 

Zarządzanie i optymalizacja:

 1. Zarządzanie zmianami:

  • Zarządzanie procesem zmian w infrastrukturze IT klienta, w tym aktualizacje, modyfikacje, skalowanie itp.

 2. Optymalizacja infrastruktury:

  • Stała optymalizacja infrastruktury IT w celu zapewnienia jej efektywności, bezpieczeństwa i zgodności z najlepszymi praktykami branżowymi.

 

Raportowanie i analiza:

 1. Raportowanie działań:

  • Regularne raportowanie klientowi dotyczące działalności, wydajności, awarii, problemów oraz działań podejmowanych w ramach outsourcingu IT.

 2. Analiza i rekomendacje:

  • Analiza danych raportowych w celu identyfikacji obszarów do poprawy oraz rekomendacje klientowi dotyczące dalszych działań i rozwoju infrastruktury IT.

 

Outsourcing IT to skuteczny sposób na zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na głównych celach biznesowych. Poprzez odpowiednie planowanie, wdrożenie, monitorowanie i zarządzanie, firma zewnętrzna może efektywnie wspierać klienta w rozwoju i utrzymaniu jego infrastruktury IT.

Przykładowa wycena zarządzania infrastrukturą IT:

 • Koszt miesięczny lub roczny za usługi zarządzania infrastrukturą IT: od 2000 do 10000 zł miesięcznie, w zależności od wielkości firmy, liczby urządzeń, rodzaju usług (monitorowanie, utrzymanie, wsparcie itp.) oraz poziomu zaawansowania technologicznego.

 

Wsparcie techniczne:

 • Koszt godzinowy lub miesięczny za usługi wsparcia technicznego: od 120 do 200 zł za godzinę pracy specjalisty lub od 500 zł miesięcznie na użytkownika, w zależności od poziomu wsparcia (helpdesk, zdalne wsparcie, wsparcie na miejscu itp.) i zakresu usług.

 

Monitorowanie systemów 24/7:

 • Dodatkowa opłata miesięczna za usługi monitorowania systemów 24/7: od 1000 zł miesięcznie, w zależności od liczby monitorowanych systemów, ich złożoności oraz poziomu wymaganego monitorowania.

 

Bezpieczeństwo IT:

 • Dodatkowa opłata miesięczna za usługi związane z bezpieczeństwem IT (np. antywirus, zapory sieciowe, monitorowanie zagrożeń itp.): od 500 zł miesięcznie, w zależności od liczby użytkowników, urządzeń oraz zakresu usług.

 

Wartości te mogą się różnić w zależności od zakresu prac. Dokładną wycenę należy ustalić bezpośrednio z działem handlowym, biorąc pod uwagę konkretne wymagania i potrzeby firmy.

Nasze usługi oferujemy w: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i całe zachodniopomorskie. 

outsourcing-it-image
gb_flag2
bottom of page